Haptonomie

In onze praktijk werken wij volgens de haptonomische principes.
De haptonomie is een wetenschap die de wetmatigheden van het menselijke
gevoelsleven bestudeert. Zij kijkt naar al datgene wat een rol speelt in de tussenmenselijke verhoudingen en communicatie, interacties en relaties. Het begrip Haptonomie is een samenvoeging van twee Oudgriekse woorden, nl. Hapsis (gevoel gevoelsbeleving, tact en tast) en Nomos (wet, regel). Hapto, in het woord haptonomie, stamt van het werkwoord haptein wat betekent: aanraken,verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan... en in overdrachtelijke zin: in (tactiel) contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen. Dit specifieke contact karakteriseert de haptonomische benadering: het ontmoetend, helend ( is heel makend, heel de mens omvattend) aanraken om de ander in zijn wezen te bevestigen.
In haar praktische toepassing is de Haptonomie geen geneeswijze of therapie maar een
benaderingswijze die binnen elk beroep van de welzijns- of gezondheidszorg te integreren is. Deze begeleiding vorm wil mensen onder meer laten ontdekken hoe ze zelf keuzes kunnen maken, richting kunnen geven aan en daar zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en dragen.
De mens neemt deel aan de leefwereld via een veelheid aan contacten en interacties,
waarbij hij voortdurend geconfronteerd wordt met de noodzaak tot het nemen van al dan niet bewuste persoonlijke keuzes of stelling namen. In onze maatschappij, en ook in onze opvoeding, zijn wij maar al te vaak geneigd keuzes te maken op grond van wat wij menen dat onze omgeving van ons verwacht of wenselijk acht.
Het is daarbij niet vanzelfsprekend te luisteren naar wat we diep in ons zelf voelen en
beleven, en die keuze te maken die voor ons zelf van belang te zijn en bij ons past. Het maken van keuzes gebaseerd op datgene wat men van ons verwacht kan zelfs zo eigen geworden zijn dat men de innerlijke overtuiging gekregen heeft dat het zo hoort. Als we hebben geleerd op die grond keuzes te maken blijkt het op latere leeftijd niet eenvoudig om te kunnen beluisteren hoe het voor ons zelf ligt. Hierin kan een belangrijke grond gelegen zijn voor stoornissen in het persoonlijk functioneren en het zich daarbij al dan niet welbevinden.
Bron: Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie, Grave