Myofaciale Trigger Points

Deze behandeling wordt gedaan bij het Myofaciaal Pijnsyndroom. Onder het Myofaciaalpijnsyndroom verstaat men klachten in het houdings- en bewegingsapparaat wat veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van myofaciale triggerpoints (MFTP). Een myofaciaal trigger point ( cq spierverharding) kan bewegingsbeperking, stijfheid , krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken. Myofaciale trigger points worden vaak over het hoofd gezien bij klachten en pijn in het houdings- en bewegingsapparaat.

Dry Needling

Dry needling is een efficiente behandelmethode van myofasciale problematiek: pijn en stijfheid als gevolg van triggerpoints in spieren. Dry needling omvat het inbrengen van een 'droge' (acupunctuur) naald, zonder toevoeging van medicatie, in de aangedane spier(en). Het concept is gebaseerd op anatomische en neurofysiologische principes en is geen klassieke acupunctuur.