VERZEKERING OF VERGOEDING VOOR FYSIOTHERAPIE

De vergoeding voor fysiotherapie wordt verdeeld in twee groepen: de regeling voor
chronische klachten en voor de niet chronische klachten.
Voor de chronische klachten is door het Ministerie van Volksgezondheid een lijst opgesteld van ziektes die hiervoor in aanmerking komen ( Bijlage 1 Besluit Zorgverzekering). Deze behandelingen worden vergoed uit het wettelijke verplichte basispakket uitgezonderd de eerste 20 behandelingen. Deze 20 behandelingen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering.
Bent u jonger dan 18 jaar dan worden alle behandelingen vergoed uit het verplichte
basispakket. Afhankelijk van uw probleem is de vergoeding onbeperkt of met een beperkte looptijd.
Niet chronische klachten worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.
Uw keuze van aanvullende verzekering bepaalt hoeveel u vergoedt krijgt. Bent u
jonger dan 18 jaar; dan worden per aandoening 9 behandelingen vergoed vanuit het
wettelijke verplichte basispakket, met de mogelijkheid dit te verlengen naar 18
behandelingen.
Indien u vragen hierover heeft, raadpleeg dan uw verzekeringspolis of neem contact
op met uw zorgverzekeraar.